Vendla Palvelut Oy

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä
Vendlapalvelut.fi (Y-tunnus 3248809-8)
Mirkku Lumijärvi
Pehula 116
35300 Orivesi

2. Rekisterin käyttötarkoitus
Yhteystietolomakkeen kautta antamiasi tietoja käytetään vaan yhteydenottoihin eikä niitä käytetä kolmannen osapuolen markkinoinnissa tietolähteenä. Näitä yhteystietoja ei viedä erilliseen asiakasrekisteriin, muuta kuin siinä tapauksessa että syntyy varsinainen asiakassuhde.

3. Rekisterin sisältö
Varsinaista rekisteriä ei synny yhteydenottolomakkeen kautta lähestyttäessä, mutta antamanne tiedot säilyvät sähköpostissa, niin kauan kunnes ne poistetaan. Jos yhteydenottolomakkeen kautta annettujen tietojen pohjalta keskustelut eivät johda asiakassuhteeseen, niin siinä kohtaa poistetaan sähköposti ja siinä olevat yhteystiedot.

4. Tietojen säilytysaika
Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi ja myöhemmin palveluntuottamisessa.

5. Evästeiden (cookies) käyttö
Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.
Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän keräävän tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

6. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.
Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.