Palvelumme

Tähtihetkiä asiakkaillemme

VENDLAN PALVELUT

Ilon ja elämän täyteistä arkea jokaiselle 

Vendlan tarjoamat palvelut ovat pääasiassa säännöllisesti tuotettuja virkistys- ja viriketoimintoja. Tarjoamme asiakkaillemme innostumisen ja onnistumisen kokemuksia sekä ikimuistoisia hetkiä.

Hyödynnämme vahvaa ammattitaitoamme toimintoja suunniteltaessa. Löydämme yhdessä tilanteisiin sopivat, mielekkäät ja elämänlaatua edistävät keinot.

Yhteiset hetket suunnitellaan siten, että voimme tarjota asiakkaalle monipuolisen ja mielekkään palvelusisällön hänen toimintakykynsä huomioiden.

Yhteiset hetket

Musiikin voima

Musiikki on yksi tärkeimmistä työkaluistamme ja hyödynnämme sitä monipuolisesti. Sen vaikutukset hyvinvointiin ovat kiistattomat ja moniulotteiset. Se aktivoi, herättää tunteita ja muistoja sekä vahvistaa yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Hyödyt ja onnistumisen kokemukset eivät vaadi musikaalisuutta. Asiakkaan kiinnostuksen mukaan valikoitu musiikki antaa avaimia monen muun toiminnon suunnitteluun ja tueksi.

Ota yhteyttä

Yhteinen hetki

Läsnäolo ja keskustelu

Läsnäolo sekä luonteva ja luottamuksellinen vuorovaikutus on olennainen osa yhteisiä hetkiämme. Näin tuemme ja vahvistamme asiakkaan vuorovaikutustaitoja ja kommunikointimahdollisuuksia. Haluamme, että asiakkaamme kokee tulleensa nähdyksi ja kuulluksi.

Ota yhteyttä

Yhteinen hetki

Yhteiskunnallisen aseman vahvistaminen

Tuemme ja vahvistamme sitä, että asiakkaalla on riittävästi mielekkäitä sosiaalisia suhteita.

Huomioimme myös yhteiskunnallisen vaikuttamisen tarpeet. Annamme tarvittaessa äänestysapua jakamalla yleistä informaatiota ja tukemalla käyttämään äänioikeutta. Mahdollistamme lisäksi hengellisen elämän hoitamisen asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaisesti.

Ota yhteyttä

 

YHTEISET HETKET

Monipuoliset ja luovat virkistystoiminnot

LUOVUUS ILONAMME

Maalaaminen, piirtäminen, lauta- ja korttipelit, käsityöt, nikkarointi, runous, kirjoittaminen ja
näytteleminen toimivat erinomaisesti kognition ja luovuuden herättelyn lähteenä.

Eläimet

Yhteys eläimiin mahdollistetaan asiakkaan kiinnostuksen ja mahdollisuuksien mukaan. Eläinten seuraaminen ja hoitaminen ilahduttaa ja herättää usein myös mukavia muistoja menneiltä ajoilta.

Ympäristön hyödyntäminen

Haluamme vahvistaa ja palauttaa asiakkaan luontoyhteyttä. Toimintakyvyn salliessa liikumme luonnossa ja seuraamme vuodenaikojen vaiheita. Kävely-ja eväsretkeen voi kuulua vaikkapa tulien tekeminen ja materiaalien keräily askarteluhetkiä varten.

Pihanhoito

Esimerkiksi haravointi, kasvien hoito ja lumen kolaus tarjoavat hienoja mahdollisuuksia luontevaan yhdessäoloon ja virikkeelliseen hyötyliikuntaan.

YHTEISET HETKET

Arki ja juhla kulkevat käsi kädessä

Tapahtumat

Museo-, konsertti-, kirkko- ja kahvilakäynnit ovat monelle erityisiä hetkiä. Seuraamme ja hyödynnämme aktiivisesti paikallisia ja lähialueiden tapahtumia, ja suunnittelemme virkistyskäyntejä asiakkaidemme toiveiden mukaisesti.

Asiointiapu

Asioidessa pyrimme hyödyntämään asiakkaille ennestään tuttuja, paikallisia palveluita. Toiveiden mukaisesti asiointiapumme voi toteutua myös lähikunnissa ja asiakkaillemme uusissa kohteissa. Tarvittaessa ohjaamme ja avustamme asiakkaitamme käyttämään myös muita sosiaali- ja terveydenhoitoalan palveluita.

Ota yhteyttä

Oheispalvelut

Tukenasi elämän eri tarpeissa

Hoiva-apu

Hoiva ja huolenpito ovat osa ammattimaista toimintaamme.

Hoiva-apuun voi sisältyä esimerkiksi hygienian hoito, pesuapu, lääkehoidon toteuttaminen ja mittaukset. Ohjaamme asiakasta konkreettisesti ja opastamme hänet tarvittavan tiedon äärelle.

Hoiva-apu voi lisäksi kattaa vaikkapa vaate- ja pyykkihuollon sekä muita kodin askareita.

OMAISHOITAJIEN VAPAIDEN MAHDOLLISTAMINEN

Tarjoamme ammatillisen apumme ja tukemme omaishoitajille tai sitä harkitseville.

Mahdollistamme omaishoitajille lakisääteisen vapaa-ajan ja hengähdystauot huolehtimalla heidän läheisistään niiden aikana.

Toimimme Pirhan alueella palvelusetelituottajina.
Ota rohkeasti yhteyttä ja kysy lisää!

Saattohoito

Haluamme kulkea asiakkaamme rinnalla loppuun asti. Toimimme asiakkaan ja hänen omaistensa tukena ja olemme heille läsnä.

Saattohoito toteutuu aina moniammatillisena yhteistyönä ja sen toteutuksesta ja sisällöistä sovitaan aina erikseen.

Omaiseni käytti Vendlan palveluita virkistys- ja viriketuokioiden muodossa. Vointinsa heikennyttyä hän halusi tukeutua Vendlaan myös saattohoidossaan. Se oli meille omaisille helpottavaa, koska pitkän välimatkan takia emme voineet olla aina paikalla.

Saimme apua ja tukea myös jälkikäteen. Koimme tämän arvokkaana ja olemme tästä hyvin kiitollisia.”